Mobprogramming Västerås

Mob programming

< Vårt arbetssätt />

Grundtanken är att hela teamet, alla smarta hjärnhalvor, arbetar på samma sak, samtidigt, gärna i samma rum och på samma dator. Strategin hanterar allt från designa, koda, granska, testa samt arbeta med kunder. 

Vi tror på kunskapsöverföring! Så att alla i teamet oavsett kunskap känner till hela systemet och vad som gjordes när och varför. Vilket möjliggör och ofta leder till högkvalitativa resultat.

Event storming

Event storming är ett flexibelt workshopformat för samverkande utforskning av komplexa affärsområden.
Den finns i olika smaker som kan användas i olika scenarier:

  • Att bedöma hälsan hos en befintlig bransch och att upptäcka de effektivaste områdena för förbättringar.
  • Att utforska livskraften hos en ny affärsmodell för start.
  • Att föreställa sig nya tjänster som maximerar positiva resultat för alla inblandade parter.
  • Att designa ren och underhållbar händelsedriven programvara för att stödja företag i snabb utveckling.