IT-Drift / Infrastruktur

Trygg IT-Infrastruktur ger dig trygghet

Drift och support av din IT-miljö görs alltid med säkerhet och tillgänglighet i första rummet. Vår förtjänst ligger i att ditt system fungerar.

Som kund hos oss får du ökad tillgänglighet, förbättrad drift och underhåll av dina affärskritiska applikationer samt en partner som alltid finns tillgänglig för rådgivning.

Hur ser ditt behov ut?

Acecom tar gärna ansvar för hela din drift, men du väljer själv nivå. Allt från att vi tar hand om alla detaljer och dygnet runt support, till att vi enbart säkerställer din backup. Vi ser till att ni kan arbeta oberoende av var ni är och att er information är säkrad. Vi övervakar ert system och erbjuder användarstöd till den nivå ni önskar.

Vi sköter drift och support av er egen utrustning som vi övervakar och sköter om, eller så hyr ni utrustning av oss och vi tar totalansvar för er IT. Oavsett val så kan det mesta göras med distansövervakning och fjärrsupport.

Helhetsansvar

Om det viktigaste för dig är att ha koll på dina IT-kostnader och att ”det bara snurrar”, då ska du låta oss bli helhetsleverantör. Vi tar hand om IT-investeringarna och omvandlar dem till kända rörliga kostnader för er.

Vi tar ansvar för driften av era IT-system med all utrustning från oss. Det enda vi inte bedömer att vi kan äga är kablaget på ert kontor. Vi ansvarar förutom för drift och support även för periodisk uppgradering, garantihantering, utbyten, licenshantering och annat som hör ditt IT-system till.

Ett urval av våra fantastiska kunder
Serverlösa system

En hel del information, program och datakraft kan idag med fördel lagras och hanteras i serverlösa system, eller rättare sagt på en extern resurs s.k. molntjänst. Det är en teknik där stora skalbara resurser, tillhandahålls som tjänster på Internet till verksamheter som inte behöver ha egen kontroll över själva infrastrukturen.

Beroende på hur ert IT-system ser ut kan det helt eller delvis placeras i ett serverlöst system. Vinsten med att gå in i mer molnbaserade tjänster kan ligga i tillgången till information varhelst ni befinner er, minskade kostnader, prestanda och skalbarhet.

Utifrån er verksamhets struktur tar vi fram ett lösningsförslag där vi föreslår vilka delar som lämpligen placeras i ett serverlöst system. Övriga kritiska delar placeras hos er eller hos oss på Acecom.

Användarstöd

Fritt användarstöd under kontorstid ingår normalt i alla våra fastprisavtal. Därutöver kan vi erbjuda utökade nivåer av jour och användarstöd upp till dygnet runt.

I ett driftsavtal ingår alltid användarstöd. Det finns inga begränsningar på hur ofta ni kan kontakta vår support. Med användarstöd menar vi både systemtekniskt stöd och tips och råd i användandet av era system.

Vi fokuserar på att lösa alla ärenden direkt. Vilket sker effektivast via fjärrsupport. Ni  ringer in och vi styr era datorer via internet. Självklart är vi även på plats hos er när det behövs.

IT resurs
IT resurs

För er som har drift och supportavtal hos oss, finns möjlighet att ha er personliga IT-konsult på plats exempelvis en halvdag i veckan. IT-konsulten ger användarstöd på plats och genomför kontroll av systemet samt genomför överenskomna uppgifter.

Projektinstallationer
Projektinstallationer

Större genomgångar av era IT-system kan leda till större förändringar. Detta kallar vi för projektinstallationer. Vi har kompetens för att bygga och driva helhetslösningar av flertalet system som finns på marknaden idag. Acecom kan exempelvis leverera lösningar för byte av affärssystem, intranät, mobila kontor och mycket mera inom utveckling av era informationssystem.

Riskanalys
Riskanalys

När verksamheter utvecklas och ny teknik införs uppstår ofta helt nya risker som måste hanteras. IT-stöd och IT- användning måste fungera effektivt och säkert tillsammans.

Acecom erbjuder riskanalys till fast pris där vi exempelvis tittar på:
Säkerhet

IT-säkerhet innebär att skydda värdefulla tillgångar främst i form av information, men även hårdvara och mjukvara. Grunden till detta bygger på förståelsen om vilka tillgångar som finns inom organisationen och vad de är ”värda”.  Gällande säkerhet erbjuder Acecom:

Acecom erbjuder riskanalys till fast pris där vi exempelvis tittar på:
Kontakta oss idag om du vill veta mer om hur vi kan utveckla ditt IT-landskap

och bli mer effektiv i din affär!