Tjänster

IT-Drift / Infrastruktur

Trygg IT-Infrastruktur ger dig trygghet

Drift och support av din IT-miljö görs alltid med säkerhet och tillgänglighet i första rummet. Vår förtjänst ligger i att ditt system fungerar.

Hur ser ditt behov ut?

Acecom tar gärna ansvar för hela din drift, men du väljer själv nivå. Allt från att vi tar hand om alla detaljer och dygnet runt support, till att vi enbart säkerställer din backup.

Vi ser till att ni kan arbeta oberoende av var ni är och att er information är säkrad. Vi övervakar ert system och erbjuder användarstöd till den nivå ni önskar.

Vi sköter drift och support av er egen utrustning som vi övervakar och sköter om, eller så hyr ni utrustning av oss och vi tar totalansvar för er IT. Oavsett val så kan det mesta göras med distansövervakning och fjärrsupport.

Helhetsansvar

Om det viktigaste för dig är att ha koll på dina IT-kostnader och att ”det bara snurrar”, då ska du låta oss bli helhetsleverantör. Vi tar hand om IT-investeringarna och omvandlar dem till kända rörliga kostnader för er. Vi tar ansvar för driften av era IT system med all utrustning från oss. Det enda vi inte bedömer att vi kan äga är kablaget på ert kontor.

Vi ansvarar förutom för drift och support även för periodisk uppgradering, garantihantering, utbyten, licenshantering och annat som hör ditt IT-system till.

Serverlösa system

En hel del information, program och datakraft kan idag med fördel lagras och hanteras i serverlösa system, eller rättare sagt på en extern resurs s.k. molntjänst. Det är en teknik där stora skalbara resurser, tillhandahålls som tjänster på Internet till verksamheter som inte behöver ha egen kontroll över själva infrastrukturen.

Beroende på hur ert IT-system ser ut kan det helt eller delvis placeras i ett serverlöst system. Vinsten med att gå in i mer molnbaserade tjänster kan ligga i tillgången till information varhelst ni befinner er, minskade kostnader, prestanda och skalbarhet.

Utifrån er verksamhets struktur tar vi fram ett lösningsförslag där vi föreslår vilka delar som lämpligen placeras i ett serverlöst system. Övriga kritiska delar placeras hos er eller hos oss på Acecom.

Användarstöd

Fritt användarstöd under kontorstid ingår normalt i alla våra fastprisavtal. Därutöver kan vi erbjuda utökade nivåer av jour och användarstöd upp till dygnet runt.

I ett driftsavtal ingår alltid användarstöd. Det finns inga begränsningar på hur ofta ni kan kontakta vår support. Med användarstöd menar vi både systemtekniskt stöd och stöd med tips och råd i användandet av era system.

Vi fokuserar på att lösa alla ärenden direkt. Det sker effektivast via fjärrsupport. Ni  ringer in och vi styr era datorer via internet. Självfallet är vi även på plats hos er när det behövs.

IT Resurs

För er som har drift och supportavtal hos oss, finns möjlighet att ha er personliga IT-konsult på plats exempelvis en halvdag i veckan. IT-konsulten ger användarstöd på plats och genomför kontroll av systemet samt genomför överenskomna uppgifter.

Projektinstallationer

Större genomgångar av era IT-system kan leda till större förändringar. Detta kallar vi för projektinstallationer. Vi har kompetens för att bygga och driva helhetslösningar av flertalat system som finns på marknaden idag. Acecom kan exempelvis leverera lösningar för byte av affärssystem, intranät, mobila kontor och mycket mera inom utveckling av era informationssystem.

Riskanalys

När verksamheter utvecklas och ny teknik införs uppstår ofta helt nya risker som måste hanteras. IT-stöd och IT- användning måste fungera effektivt och säkert tillsammans.

Acecom erbjuder riskanalys till fast pris där vi exempelvis tittar på:

  • Åtkomst och behörighet – riskerar känslig information att hamna i orätta händer?
  • Tillgänglighet – finns informationen tillgänglig när den behövs och hur hanteras ett avbrott i IT- verksamheten? Vilken nivå av redundans finns?
  • Informationskvalitet och relevans – hur säkerställs att den affärskritiska informationen är korrekt?
  • IT-infrastruktur – är infrastrukturen, dvs. kommunikation, hårdvara och mjukvara samt policy och rutiner utformade för att hantera IT-verksamheten med hög effektivitet och säkerhet?

Säkerhet

IT-säkerhet innebär att skydda värdefulla tillgångar främst i form av information, men även hårdvara och mjukvara. Grunden till detta bygger på förståelsen om vilka tillgångar som finns inom organisationen och vad de är ”värda”.

Gällande säkerhet erbjuder Acecom:

  • Verktyg och mekanismer för IT-säkerhet (loggar, brandväggar, antivirus, larm etc.)
  • Utbildning i IT-säkerhet
  • Genomgång av arbetssätt som tar höjd för säkerhetsnivån
  • Säkra Backup-lösningar internt mellan era kontor, till vår serverhall eller till en online backuptjänst på internet.
  • Hantering av skalskydd för att förhindra att obehöriga kan få tillträde till serverrum och dataterminaler

Hur vi gör

Vi är övertygade om att grunden i att lyckas som långsiktig leverantör är att du som kund vet vad ni får och betalar för. Ett IT system kan bli hur stort som helst men vad är verkligen behovet, Nu och i nära framtid?

Vi tror mycket på det personliga mötet i affärer. Varje nytt uppdrag drivs i projektform med personligt ansvarig projektledare. Den projektledare som driver projekten blir så gott som alltid er kontaktperson.

Vi har tillgång till egen infrastruktur, men vi söker alltid efter produkter och tjänster på marknaden som gör oss effektivare . Ingen lösning kommer att bli den andra helt lik och det optimala kan ju finnas runt hörnet.

Öppen kalkyl är en självklarhet för oss och avtal med lång bindningstid ser vi inget mervärde i. Långsiktighet skapas genom att ni som kund är nöjd.

Offert

I denna fas lägger vi mycket tid på att se det unika i er verksamhet och vad som är kritiskt. Att hitta en enkel lösning som är kostnadseffektiv och håller i längden är vår absoluta målsättning. Här sker mycket av vår verksamhetsanalys och övergripande dokumentation tas fram. Vid behov görs även en riskanalys i detta skede.

Vår kalkyl, som ligger som bas för offerten, redovisar vi öppet för att kunna diskutera vad som passar er bäst. Vi tar även alltid fram ett avtalsförslag som vi kan diskutera öppet tillsammans med kalkylen.

Vår offert kan spänna allt från att ta totalansvar för helheten inkluderande att vi äger och levererar utrustning, sköter all licenshantering, har dygnet runt support till att bara hantera en säker lagring av er information. Vår egen övertygelse är att ju mer av helhetsleverantör vi blir desto större mervärde för oss båda.

I offertstadiet sätter vi även acceptanskriterier för ert framtida övertagande av vår leverans.

Leverans

Med leverans menar vi att ta ett verksamhetsförbättringsprojekt eller en IT-lösning i drift, men även att leverera ett dokument i form av exempelvis en risk- eller säkerhetsanalys.

Oavsett vad vi levererar följer vi alltid upp densamma mot de acceptanskriterier som vi i offertstadiet kommit överens om.

Vår grundprincip är att en leverans inte är klar förrän samtliga acceptanskriterier är uppfyllda och leveransen varit i full drift i två veckor, oavsett om det gäller ny funktionalitet, ett övertagande av drift eller bara installation av ny hårdvara.

Innan leverans testar vi regelmässigt ny funktionalitet på egen utrustning i egen driftshall.

Drift och support

Drift och support av din IT-miljö görs alltid med säkerhet och tillgänglighet i första rummet. Vår förtjänst ligger i att ditt system fungerar.

Vi tar gärna ansvar för hela er drift, men ni väljer själv nivå. Allt från att vi tar hand om alla detaljer och dygnet runt support till att vi till exempel säkerställer er backup.

Drift och Support av er IT-miljö är en process som alltid kan förbättras och effektiviseras. Med överenskomna intervall håller vi gemensamma driftsmöten där vi stämmer av mätetal, er upplevda kvalitet och planerar det proaktiva arbetet. Vi ser uppföljning av driftsstatistik som lite av nyckeln till framgång.

Ni har alltid minst en kontaktperson som jobbar för er och era system. Alla berörda system övervakas och eventuella driftslarm är direktknutna till dina kontaktpersoner.

Sekretess

Samtliga medarbetare på Acecom arbetar under sekretessavtal, vilket innebär att samtliga medarbetare skriftligen accepterat sekretess gällande våra kunders information. Acecom förbinder sig att aldrig lämna någon information vidare till tredje part.

Acecom förbinder sig att hålla information lagrad på ett betryggande sätt, oavsett lagringsmedia. Informationsklassningen avgör vilken säkerhetsnivå som skall gälla.

Kunnande

Vi på Acecom AB har tidigare erfarenhet av att driva och utveckla bolag. Vi är i grunden ingenjörer som gillar att skapa lösningar, och göra affärer.

Genom gedigen kunskap från flera olika branscher och verksamheter tillsammans med bred och djup IT-kompetens vill vi bidra till långsiktig utveckling för våra kunder.

Vi har djup systemteknisk kunskap på ett flertal områden samt erfarenhet av elektronik- och mjukvaruutveckling. Allt från distribuerade affärssystem till rena programvaror och hårdvara i era nätverk. Vi är även vana användare av ett flera affärssystem, bland annat SAP, Monitor m. fl.

Vårt verksamhetskunnande finns främst inom tjänsteproduktion, verkstadsindustri och telekom.  Vi har erfarenhet av ledning, styrning, utveckling och effektivisering i branscher från advokat­verksamhet till verkstadsproduktion.

Vi använder styrkan i vårt kunnande till att realisera våra kunders affärsmässiga behov av informationssystem och IT-stöd.

Kontakta oss idag om du vill veta mer om hur vi kan utveckla ditt IT-landskap och bli mer effektiv i din affär.

Kontakta oss
Kontakta oss